Huis van Werkvermogen

Tata Steel biedt inzicht in jouw Duurzame Inzetbaarheid middels het Huis van Werkvermogen.

Jouw persoonlijke Werkvermogen is de mate waarin jij zowel lichamelijk als geestelijk in staat bent om jouw huidige werk uit te voeren. Je kunt dit vergelijken met een huis, met 4 etages die de factoren aanduiden welke het meest van invloed zijn op je Werkvermogen: Werk, Normen & Waarden, Competenties en Gezondheid.

De etages beïnvloeden elkaar. Maar ook je omgeving heeft invloed op je Werkvermogen. Je kunt bijvoorbeeld na jouw Periodiek Medisch Onderzoek en/of een gesprek met jouw leidinggevende een persoonlijk actieplan opstellen aan de hand van de etages van het Huis van Werkvermogen.

Wil je weten welke activiteiten er worden aangeboden? Bekijk dan het overzicht hieronder.

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Heb je een invulbare versie van het Huis van Werkvermogen nodig om een Actieplan Duurzame Inzetbaarheid te maken?

Werk

De werklast, taakverdeling en manier waarop jouw leidinggevende het werkproces aanstuurt, hebben invloed op jouw werkvermogen.

De rol van jouw leidinggevende wordt benadrukt door zijn of haar verantwoording en bevoegdheid om, indien nodig, veranderingen door te voeren om werkprocessen en werkomstandigheden te verbeteren. Het leiden van processen en werknemers is een veeleisende taak en leidinggevenden hebben daarin ondersteuning nodig van het management. Deze etage omvat onder anderen de Werkomstandigheden, Taakverdeling, Werkdruk, Organisatie en Management en Leiderschap.

Vragen over de etage Werk? Neem contact met ons op.

Werkomstandigheden

Werkcapaciteiten-
onderzoek

Arbeidsdeskundig
onderzoek

E-learning
Thuiswerken

Arbeidsvoorwaarden

Flexibele
Arbeidstijden

Generatiepact

Leiderschap

Leidinggeven
op afstand

Pensioen

Pensioenvoorlichting

Normen en waarden

Deze etage omvat jouw sociale en morele normen en waarden. Het gaat om diepere drijfveren, zoals: waardigheid, respect, waardering en rechtvaardigheid. Maar ook om binding met de waarden en principes van Tata Steel.

De mate waarin deze etage van invloed is op jouw Werkvermogen hangt af van: 1) jouw eigen ervaring en 2) of de door Tata Steel vertegenwoordigde waarden en principes worden nageleefd in de praktijk.

Je kunt je afvragen: Krijg ik waardering voor mijn werk? Vertrouw ik Tata Steel als werkgever? Word ik rechtvaardig behandeld? Word ik gesteund door mijn leidinggevende en collega’s?

Hoe jij jouw relatie met werk ervaart, beïnvloedt jouw betrokkenheid met het werk en motivatie om te werken. ‘Normen en waarden’ staat bewust onder de etage ‘Werk’, omdat al het positieve of negatieve dat je in jouw werk ervaart vroeg of laat invloed zal hebben op deze etage.

Sociale Veiligheid

Ongewenste
omgangsvormen (DIAP)

Bevorderen
gewenst gedrag

– voor leidinggevenden

Inzicht
in Vertrouwen

Teamsessie
Sociale Veiligheid

Hulpmiddelen
Ongewenst Gedrag

Vertrouwenspersonen
Tata Steel

Integrity Line
Meldsysteem

Waarden en principes

Kernwaarden

Integriteit

Workshop
Integriteit

Competenties

Deze etage bevat jouw algemene en vakkundige kennis, vaardigheden en houding.

Naast beroep-specifieke competenties wordt deze etage versterkt door nascholing, bijscholing en werkend leren. Om aanhoudende veranderingen bij Tata Steel en nieuwe uitdagingen in jouw werk te bevatten, is ‘levenslang leren’ van groot belang. Wanneer jouw baan regelmatig kansen voor leren biedt en leerervaring verzorgt, dan versterkt het jouw vertrouwen in het verwerven van kennis over bijvoorbeeld nieuwe werkwijzen en informatietechnologie.

Kennis en Vaardigheden
Houding

Gesprekskaart
Duurzame Inzetbaarheid

Loopbaanontwikkeling

Loopbaanadvies

Gezondheid

Jouw lichamelijke en psychische gezondheid zijn de basis voor een goed werkvermogen; het fundament waarop jouw huis is gebouwd.

Dit kan versterkt worden door een gezonde leefstijl en werkleven te stimuleren. Hoe sterker jouw fundament, des te beter en langer kun je de belasting en het gewicht dragen van de andere etages.

Lichamelijke gezondheid

Arbeidsdeskundig
onderzoek

PMO
Preventief Medisch Onderzoek

Covid Vitaal

Multidisciplinaire
arbeidstraining

Vitaliteitscoach

Psychische gezondheid

Breinvriendelijk
werken

Mindcoaching

MDA
Multidisciplinaire Arbeidstraining

Bedrijfsmaatschappelijk
werk

Omgaan met verzuim
en psychische klachten

Onderzoek en Advies
bij psychologische klachten

Stressreductie
door mindfullness

Werken
met kanker

Burn-out voorkomen

Stress-les(s)

Vitaliteitsmaatjes

Werk-Privé in balans

Mindfulness
als powermoment

Mentale balans
en veerkracht

Effectief omgaan
met stress

Videoconsult mentalcoach

Preventie

Beweging, goed
voor lichaam en geest

Preventief
driegesprek

Preventieve afspraak
bedrijfsarts

Schuldhulpverlening

Premediation

Budgetcoaching

Meer energie & een gezondere leefstijl

Leefstijl voor vrouwen 45+

Videogesprek Overgangsconsulent

Videoconsult voor jonge ouders

Sport

Vitaal op Maat

Tata Steel
Sportclubs

Stoppen met roken

Rookstoppoli

Stoppen met roken

Slaap

Workshop
‘Gezond slapen’

Slaap lekker
ook met ploegendienst

Beter slapen

Alcohol, Drugs / Verslaving

Hulpverlening
bij verslaving

Workshops over
verslaving en werk

Hulpmiddelen bij
verslaving van medewerkers

Anonieme zorg.nl

Voeding

Eet ik gezond?

Feiten en fabels
over voeding

Uw eetpatroon
en ploegendienst

Gezond afvallen

Afvallen en gezondheid
verbeteren

Je energielevel

Bestel app
Tata Steel

Minder gewicht
Meer energie

Mantelzorg

MantelzorgNL

Mantelzorg
Wenckebachfonds